Regulamin Sprzedaży Biletów i Uczestnictwa w Wydarzeniach

W Miejskim Ośrodku Kultury (MOK) w Nowym Sączu, zlokalizowanym przy Al. Wolności 23, dostępny jest regulamin określający zasady sprzedaży biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach. Regulamin ten dostępny jest zarówno w formie internetowej, jak i w kasie biletowej ośrodka.

§ 1 Definicje

 • Regulamin: Dokument określający zasady sprzedaży biletów i warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez MOK.
 • MOK: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
 • Kupujący: Osoba lub firma nabywająca bilety na wydarzenia MOK.
 • Bilet: Dokument upoważniający do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane przez MOK.
 • Cena biletu: Kwota należna za wstęp na wydarzenie, zgodna z aktualnym cennikiem MOK.
 • Operator płatności: Firma PayPro SA z Poznania, obsługująca płatności za bilety nabyte przez Internet.
 • Widz: Osoba uczestnicząca w wydarzeniu organizowanym przez MOK.

§ 2 Sprzedaż On-line

 • Umowa sprzedaży biletów zawierana jest po spełnieniu procedur zakupu na stronie www.mok.nowysacz.pl, w tym rejestracji, zamówienia on-line i zapłaty.
 • Płatności za bilety online realizowane są poprzez przelew internetowy lub kartę płatniczą.
 • Warunkiem wydania biletu jest potwierdzenie od operatora płatności o dostępności środków na zapłatę.
 • W przypadku braku potwierdzenia dostępności środków, transakcja nie może być zrealizowana.
 • W przypadku problemów z płatnościami, klient powinien skontaktować się z PayPro SA.

§ 3 Sprzedaż Biletów w Kasie Biletowej

 • Faktura VAT za bilety nabyte w kasie biletowej wystawiana jest na życzenie klienta, na podstawie paragonu.
 • Zwrot ceny biletu w kasie możliwy jest tylko przy zwrocie biletu w przypadku odwołania wydarzenia lub zmiany repertuaru.

§ 4 Reklamacje, Zwrot i Wymiana Biletów

 • Zwrot kosztów biletu możliwy jest w przypadku odwołania wydarzenia.
 • Reklamacje i zwroty obsługiwane są poprzez e-mail [email protected] oraz kasetę biletową MOK.

§ 5 Ochrona Danych Osobowych

 • Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z RODO, w celu realizacji umowy sprzedaży biletów i działań marketingowych.
 • Klienci mają prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i innych uprawnień wynikających z RODO.

§ 6 Zasady Uczestnictwa w Wydarzeniach

 • Zachowanie bezpieczeństwa podczas wydarzeń wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Podczas wydarzeń obowiązuje zakaz rejestrowania dźwięku i obrazu, korzystania z telefonów, zakłócania porządku oraz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.
 • W obiekcie obowiązują zasady dotyczące ewakuacji i reagowania w sytuacjach zagrożenia.

§ 7 Procedury Związane z COVID-19

 • Obowiązują zasady sanitarne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Widz zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym noszenia maseczki i dezynfekcji rąk.
 • MOK zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury i monitorowania Widzów.

§ 8 Postanowienia Końcowe

 • Bilety nabyte w MOK są chronione przed kopiowaniem i modyfikacją.
 • MOK zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzeń oraz regulaminu.

Szanowni Widzowie, w związku z rozpoczęciem działalności MOK, prosimy o ścisłe przestrzeganie wprowadzonych zasad w trosce o wspólne bezpieczeństwo. Zapewniamy, że wszystkie procedury zostaną przestrzegane przez naszych pracowników. W razie pytań, prosimy o kontakt z Kasą biletową lub Sekretariatem MOK.

Źródło: https://www.mok.nowysacz.pl/

Archiwum: styczeń 2024