Bezpieczeństwo podczas finału WOŚP jest priorytetem, dlatego każdy wolontariusz uczestniczący w wydarzeniu jest wyposażony w specjalny identyfikator. Identyfikator ten zawiera zdjęcie, numer ankiety oraz adres wolontariusza, a jego czytelność i zgodność z rzeczywistym wyglądem osoby są kluczowe. Dodatkowo, identyfikatory są ozdobione charakterystycznym „serduszkowym” logo Fundacji, co dodatkowo potwierdza ich autentyczność.

Skarbonki, które są narzędziem zbiórki, również muszą spełniać określone standardy. Każda z nich jest zabezpieczona banderolami Fundacji WOŚP, a na wierzchu, przy otworze na datki, znajduje się numer identyfikacyjny wolontariusza, odpowiadający numerowi na jego identyfikatorze. „Serduszkowe” naklejki to kolejny element, który jest dobrze znany i kojarzony z akcją WOŚP, stanowiąc symbol solidarności i dobroczynności.

Mieszkańcy, którzy napotkają osoby wzbudzające podejrzenia, np. posługujące się podrobionymi identyfikatorami lub skarbonkami o wątpliwej autentyczności, powinni niezwłocznie informować o tym Policję lub lokalne straże miejskie/gminne. Ważne jest również zgłaszanie wszelkich zachowań, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wolontariuszy oraz uczestników wydarzenia.

Wolontariusze, pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa! Prowadźcie zbiórkę w miejscach bezpiecznych, takich jak centra handlowe z ochroną, główne ciągi komunikacyjne, miejsca dobrze oświetlone, o dużym natężeniu ruchu pieszych oraz objęte monitoringiem. Unikajcie miejsc mało uczęszczanych, źle oświetlonych czy uznawanych za niebezpieczne. Pamiętajcie o prowadzeniu zbiórek w grupie – to zwiększa bezpieczeństwo. W przypadku potrzeby, nie wahajcie się prosić o pomoc Policję lub straż miejską/gminną.

Wszystkim uczestnikom finału życzymy, aby ten dzień był pełen życzliwości i empatii. Nie zapominajcie o solidarności i wzajemnym wsparciu. Niech Wasze skarbonki będą pełne, a powrót do domu bezpieczny. Pamiętajmy o tym, że każdy gest, nawet najmniejszy, może przynieść wielką zmianę.

Źródło: https://nowy-sacz.policja.gov.pl/

Archiwum: luty 2024