Na terenie Sądecczyzny w ubiegłym roku odnotowano znaczącą poprawę w zakresie bezpieczeństwa publicznego, dzięki intensywnym działaniom policji prewencyjnej. Funkcjonariusze ciężko pracowali, aby utrzymać porządek i bezpieczeństwo, skupiając się na ujawnianiu oraz zwalczaniu przestępstw i wykroczeń.

W 2023 roku policja odnotowała ponad 61 tysięcy interwencji. Z tej liczby, 33,5 tysiąca było interwencjami prewencyjnymi, natomiast 27,8 tysiąca dotyczyło kontroli drogowych. To stanowi spadek o 12% w porównaniu z poprzednim rokiem. Funkcjonariusze przeprowadzili także imponującą liczbę 93 tysięcy legitymowań.

Wśród sukcesów policyjnych wymienia się aresztowanie 980 sprawców przestępstw na gorącym uczynku (nie licząc nietrzeźwych kierowców, których było 446). Policja ujawniła również ponad 54 tysiące wykroczeń, w tym ponad 33 tysiące wykroczeń porządkowych, co oznacza 12% spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

Podczas organizacji 214 imprez, policjanci zapewnili skuteczne zabezpieczenie bez żadnych incydentów. Ważne wydarzenia, takie jak III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, Turniej Finałowy Pucharu Polski w Hokeju na Lodzie, czy też Krynica Forum 2023, przebiegły bez zakłóceń, dzięki starannemu przygotowaniu i współpracy z innymi służbami.

Akcje profilaktyczne stanowiły istotny element pracy sądeckiej policji. Przeprowadzono 2754 spotkania z różnymi grupami społecznymi, w tym z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Działania takie jak „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczna droga do szkoły” czy „Bezpieczny Senior” miały na celu edukację i podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa.

Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie międzynarodowej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego, która miała na celu wymianę doświadczeń i omówienie aktualnych problemów w tej dziedzinie.

Dodatkowo, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania obserwowanych zagrożeń, co pozytywnie wpłynęło na lokalne bezpieczeństwo. Na mapę naniesiono 3835 zgłoszeń, z czego 54,8% zostało potwierdzonych jako autentyczne.

Podsumowując, rok 2023 na Sądecczyźnie upłynął pod znakiem skutecznych działań policji, które przyczyniły się do poprawy ogólnego bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Źródło: https://nowy-sacz.policja.gov.pl/

Archiwum: luty 2024