Funkcjonariusze z Kompanii V Oddziału Prewencji Policji, mający swoją bazę w Krakowie, od półtora roku pełnią służbę na terenie Nowego Sącza i okolic, stanowiąc istotne wsparcie dla lokalnej policji. Ich obecność i zaangażowanie w codzienne zadania patrolowe oraz w zabezpieczaniu imprez masowych przyczyniają się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej.

Zostało to zainicjowane we wrześniu 2022 roku, kiedy to krakowska jednostka rozpoczęła stałą współpracę z sądecką policją. Od tego czasu, funkcjonariusze angażują się w liczne działania mające na celu ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców, zarówno w Nowym Sączu, jak i na szerszym obszarze Małopolski. Ich wkład w lokalne działania bezpieczeństwa jest nieoceniony, szczególnie podczas zabezpieczania wydarzeń o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym, takich jak Krynica Forum 2023, czy też imprez sportowych i kulturalnych.

W roku 2023, krakowscy policjanci brali udział w zabezpieczaniu szeregu istotnych wydarzeń na Sądecczyźnie, w tym międzynarodowych konferencji i zawodów sportowych. Ich obecność zapewniała bezpieczeństwo zarówno dla uczestników, jak i dla gości przybywających z różnych części świata. Ponadto, uczestniczyli w działaniach poszukiwawczych za osobami zaginionymi, przyczyniając się do ich odnalezienia, co świadczy o ich wszechstronności i zaangażowaniu w różnorodne aspekty służby policyjnej.

Na początku bieżącego roku policjanci z Kompanii V wraz z doświadczonymi instruktorami prowadzili również zajęcia dla uczniów klas mundurowych, dzieląc się z nimi wiedzą i doświadczeniem. To pokazuje ich wkład nie tylko w bezpośrednie działania operacyjne, ale również w edukację i rozwój młodych ludzi aspirujących do służby w policji.

Warto podkreślić, że zaangażowanie policjantów z Krakowa nie ogranicza się jedynie do Sądecczyzny. Swoje wsparcie rozciągają oni na całą Małopolskę i inne regiony Polski, zabezpieczając ważne wydarzenia i reagując na sytuacje kryzysowe. Ich wszechstronne działania stanowią ważny element w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w całym kraju.

Źródło: https://nowy-sacz.policja.gov.pl/

Archiwum: luty 2024